The Edge Dinner—2008
Monterey, California — February 27, 2008

Previous Home Next

Nassim Taleb, Essayist
Katinka Matson, Edge
Ryan Phelan, DNA Direct

Previous Home Next